Find den billigste leverandør – sæt opgaven i udbud

Hvad enten du arbejder inden for det offentlige eller en privat virksomhed, er der ind imellem nogle opgaver, som det bedst kan betale sig at sætte i udbud. Der kan være tale om en omfattende opgave eller blot en kantine- eller rengøringsordning, som i ønsker at finde den bedste pris på. Der er mange gode muligheder, hvis man er interesseret i at indsamle tilbud for en bred vifte af leverandører, herunder opslag i Dagbladet Licitationen.

Hvorfor udlicitere opgaver?

Udlicitering opstår, når en offentlig institution eller privat virksomhed søger en ekstern leverandør til at udføre en eller flere bestemte opgaver, da de ikke selv besidder den fornødne arbejdskraft til at udføre opgaven.

Hvordan foregår udlicitering?

En udlicitering starter med, at en offentlig institution eller privat virksomhed har en opgave de ikke selv kan udføre, hvorefter der som følge oprettes en licitation, hvori opgaven omfang beskrives.

Licitationen bliver således oprettet og der opstår en budrunde, hvor interesserede leverandører kan komme med deres tilbud på opgaven. Det foregår på den måde, at tilbudsgiver fremlægger en handlingsplan for hvorledes de vil udføre udliciteringen, samt hvor meget de vil tage sig betalt for at udføre den pågældende opgave,

Når der slutteligt er modtaget tilstrækkeligt med tilbud, afsluttes udliciteringen, og det mest fordelagtige tilbud vinder altså opgaven. Det vil sædvanligvis være det billigste tilbud der vinder udliciteringen, men det er op til den enkelte kunde at opsætte hvilke krav der er til opgaven.

Der kan ind imellem være andre faktorer end pris som afgør, hvem der vinder opgaven. Det kan eksempelvis være, at opgaven skal være af en vis kvalitet, eller at tilbudsgiver skal have en vis grad af økonomisk stabilitet, førend kunden vil gøre forretning med ham.

Udlicitering i Licitationen

Offentlige instanser og private virksomheder kan vælge at sætte deres opgaver i udbud gennem Dagbladet Licitationen og derigennem få de bedste tilbud, fra en bred vifte af virksomheder.

Licitationen er et fagblad, der indeholder udbud af licitationer vedrørende bygge- og anlægsbranchen. Bladet udkommer alle hverdage i opslag på 4.000 eksemplarer, så der er rig mulighed for at finde den helt ideele leverandør af din opgave.